Sea turtles on Dutch shores..


These turtles were made as part of a hoax I did on  sea turtles arriving at dutch beaches due to a change in the atlantic currents.  For this project I made several cardboard real size turtles which were put on the beach on the island of Terschelling during the Oerol theatre festival 2004 as evidence of this rare side effect of climate change.

replica

a cardboard sea turtle

paper_turtle_2004

and after being painted from a distance it looks quit convincing

break

Uit de Nacional Geografik van 15 juni 2004

Zeeschildpadden op Terschelling.

Berekeningen van het oceanografisch instituut Malau Ana te Hawai hebben aangetoond dat de venus eclips van dinsdag 8 juni jongstleden de getijen sterker heeft beinvloedt dan vooralsnog werd aangenomen.De zuid pacifische golfstroom blijkt hierdoor zodanig afgebogen dat deze volgens de laatste calculaties rakelings langs de noordkust van de wadden eilanden zal voeren om uiteindelijk pas aan de oost zee kust haar warmte te verliezen. Een groep reuze zeeschildpadden, op weg naar hun eigenlijke broedgebied in noord Afrika werd door de stroming meegevoerd op 8 juni door vissers voor de kust van gallicie en op 12 juni ter hoogte van de baskische kust waargenomen.Nooit eerder in de geschiedenis zijn deze dieren zo noordelijk waargenomen en om deze buitenkans van dichtbij te observeren heeft het onderszoeks schip de Epilepso van het oceanografisch instituut koers gezet richting Bretagne waar zij rond 14 juni de groep schildpadden zal bereiken en hun verder op hun unieke tocht vergezellen zal.

Hubert Marie Simons, de befaamde marine bioloog en expert op het gebied van zeeschildpadden die zich aan boord van de Epilepso bevindt, blijkt reeds vorige week contact te hebben opgenomen met zijn Nederlandse collega'sdaar volgens zijn berekeningen op 21 juni, de datum dat de wijfjes uitgerekend zijn en zij hun eieren leggen, de groep zich ter hoogte van de wadden eilanden zal bevinden.

'de dieren zullen op deze langste dag van het jaar vermoeider zijn dan ooit en ondanks dat zij waarschijnlijk wel beseffen dat ze niet in hun vertrouwde broed- gebied zijn beland zullen ze dankbaar gebruik maken van de mogelijkheid aan land te gaan en, zand is zand tenslotte, hun eieren leggen.' aldus een opgetogen Hubert Marie Simons aan boord van de Epilepso.

Volgens de laatste berekeningen zullen zij op 21 juni ergens tussen 23:00 en 24:12 in de buurt van het eiland Terschelling zwemmen en op het meest verlaten deel ergens voorbij paal 25 aan land gaan. Volgens Hubert Marie Simons is de mededeling van onze redactie dat deze locatie op de kaart vlakbij Cupido's polder blijkt te liggen niet wetenschappelijk te verklaren

Het doet de met het lot van deze bedreigde diersoort begane wetenschapper een traantje wegpinkenbij de gedachte dat 'zijn' dieren 'geen passender plek hadden kunnen treffen om de vruchten van hun liefde af te werpen'.

break2

Voor geinteresseerden bestaat in de vroege ochtend van 22 juni de mogelijkheid dit zeldzame fenomeen te aanschouwen.Om geinteresseerden echter niet het delicate gebeuren van het eieren leggen te doen verstoren zal het alleen mogelijk zijn onder leiding van Hubert Marie Simons zelf voorzichtig en omslachtig de exacte locatie van het broed gebied te betreden. Ook zal het mogelijk zijn om het ter hoogte van het drenkelingen huisje voor anker liggende onderzoeksschip de 'Epilepso' te bezoeken en door de glazen bodem mee te speuren naar andere normaal alleen in tropischere oorden voorkomende maritieme flora en fauna. Om de schildpadden zoveel mogelijk te ontzien zal het alleen mogelijk zijn tussen 10:00 en 12:00 s'ochtends op 22 juni dit gebied te betreden. Voor geinteresseerden: het drenkelingen huisje van waaruit naar het broedgebied zal worden gewandeld is alleen te voet bereikbaar. Vanaf paal 18 bij strand paviljoen Heartbreak Hotel is het een dikke 3 uur stevig doorlopen naar het broedgebied. Wandelaars wordt aangeraden voldoende voorbereid te zijn (drank voedsel, schoeisel, hoofd bedekking etc.). Het is niet overbodig te vermelden dat er behalve heen ook even ver teruggelopen moet worden.